Προσθετική

ΟΛΙΚΕΣ / ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Οι ολικές και οι μερικές οδοντοστοιχίες αποτελούν μία λύση για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν λίγα ή καθόλου δόντια στη στοματική κοιλότητα του ασθενούς. Οι ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες) είναι δόντια από ακρυλικό, τα οποία στηρίζονται σε έναν ακρυλικό σκελετό στο σχήμα των ούλων,

ενώ οι μερικές οδοντοστοιχίες μπορούν να έχουν μεταλλικό ή ακρυλικό σκελετό και σειρές από δόντια που λείπουν στον ασθενή. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να τοποθετεί και να αφαιρεί μόνος του τις
οδοντοστοιχίες.

ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Οι επένθετες οδοντοστοιχίες, είναι μία ακόμη λύση της κινητικής προσθετικής, όπου οι ασθενείς μπορούν να αφαιρέσουν μόνοι τους την οδοντοστοιχία.

Σε αντίθεση με τις ολικές και τις μερικές οδοντοστοιχίες, οι επένθετες οδοντοστοιχίες στηρίζονται σε εμφυτεύματα που τοποθετούνται στην άνω και στην κάτω γνάθο του ασθενούς, κάνοντας τη στήριξή τους σταθερότερη.

ΣΤΕΦΑΝΕΣ

Οι στεφάνες ή θήκες αποτελούν μία θεραπεία της ακίνητης προσθετικής. Κατά τη διαδικασία αυτή, τροχίζεται εξωτερικά το δόντι του ασθενούς και τοποθετούνται στεφάνες σε ολόκληρο το εξωτερικό μέρος του. 

Αποτελούν μία λύση για δόντια που έχουν υποστεί φθορές είτε λόγω της τερηδόνας, είτε λόγω τραυματισμού. Η προσθήκη στεφάνων προσδίδει μεγαλύτερη λειτουργικότητα για τα δόντια του ασθενή, αλλά και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΓΕΦΥΡΕΣ

Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση ενός ή περισσότερων δοντιών, η τοποθέτηση γέφυρας είναι μία από τις κατάλληλες λύσεις της ακίνητης προσθετικής. 

Μια γέφυρα είναι μία σειρά από εργαστηριακά κατασκευασμένα δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν τα γειτονικά δόντια των απολεσθέντων ως σημεία στήριξης. Μπορεί να στηρίζεται είτε σε φυσικά, είτε σε τεχνητά δόντια.

ΟΨΕΙΣ

Οι όψεις των δοντιών ή θήκες, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις όψεις πορσελάνης και τις όψεις ρητίνης. Η διαφορά τους έγκειται στο υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες και στη διαφορετική διαδικασία που ακολουθείται για την τοποθέτησή τους. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ωστόσο, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή. 

Οι όψεις μπορούν να αποκαταστήσουν κατεστραμμένα δόντια, δόντια με δυσχρωμίες, ή κενά. Ο ασθενής μετά την τοποθέτηση όψεων απολαμβάνει ένα ευχάριστο αισθητικό αποτέλεσμα και περισσότερη λειτουργικότητα.   

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Η προσθετική επί εμφυτευμάτων βοηθά στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απώλεια ενός ή πολλών ακόμα και όλων των δοντιών. Κατά τη διαδικασία αυτή, τοποθετούνται εμφυτεύματα στην άνω και κάτω γνάθο του ασθενή, 

στα οποία στηρίζονται είτε ακίνητες, είτε κινητές αποκαταστάσεις . Ο ασθενής μετά την τοποθέτηση της αποκατάστασης διαθέτει υψηλή λειτουργικότητα και αισθητική.

ΕΝΔΟΡΙΖΙΚΟΙ ΧΥΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΥΠΟ PEEK

Στις περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν επιθυμεί την προσθήκη μεταλλικού υλικού στην στοματική του κοιλότητα, το θερμοπλαστικό σύνθετο πολυμερές Peek είναι η κατάλληλη λύση. Λόγω της βιοσυμβατότητάς του και των μηχανικών του ιδιοτήτων, το Peek αποτελεί ένα υλικό που προτιμούν όλο και περισσότεροι ασθενείς.

Η τοποθέτηση ενδοριζικών αξόνων προβλέπεται για περιπτώσεις μεγάλης απώλειας οδοντικής ουσίας και είναι ο τρόπος στήριξης του υλικού που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των δοντιών.