Ενδοδοντια

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Στο ιατρείο μας πραγματοποιούνται ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις) καθώς και επαναλήψεις απονευρώσεων που απέτυχαν στο παρελθόν από εξειδικευμένους ενδοδοντολόγους. Χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα  η πλειοψηφία των ενδοδοντικών θεραπειών γίνεται με τη χρήση οδοντιατρικού μικροσκοπίου.

Η χρήση μικροσκοπίου στην οδοντιατρική πράξη αποτελεί μια τεχνολογική καινοτομία που δίνει νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας είναι πιο σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία . Περιστασιακά, ένα δόντι που έχει υποβληθεί σε ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να συνεχίσει να πονά, παρά τη θεραπεία. Όταν συμβεί αυτό, είναι συχνά δυνατό να σωθεί το δόντι με μία επαναληπτική ενδοδοντική θεραπεία. 

Πολλές φορές ένα απονευρωμένο δόντι ξαναπαρουσιάζει συμπτώματα. Σ’ αυτή την περίπτωση το δόντι πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ νέου. Κατά την επανάληψη, αφαιρούνται τα παλιά υλικά, οι ριζικοί σωλήνες καθαρίζονται και εμφράσσονται εκ νέου εφόσον αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Συνήθως, ένα δόντι στο οποίο έχει γίνει ενδοδοντική θεραπεία, διατηρείται για την υπόλοιπη σας ζωή και δεν χρειάζεται άλλη ενδοδοντική θεραπεία. Παρόλα αυτά , η ενδοδοντική θεραπεία  αποτυγχάνει σε ένα ποσοστό 8-10%, λόγω αδυναμίας επούλωσης του δοντιού ή επιμόλυνσης του. Ένα δόντι μπορεί να ξαναπονέσει μήνες, ακόμα και χρόνια μετά από μια πετυχημένη ενδοδοντική θεραπεία οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις η ενδοδοντική θεραπεία θα πρέπει να επαναληφθεί.

Πολλές φορές όμως η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η προσπέλαση στην ρίζα του δοντιού εμποδίζεται από μια προσθετική αποκατάσταση όπως μια στεφάνη (κορώνα ή θήκη) ή μια γέφυρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πιο συνηθισμένη μορφή θεραπείας είναι η ακροριζεκτομή, μπορεί να βοηθήσει να σώσετε το δόντι σας.